Verksamhet

Vi

erbjuder en förskola där pedagoger och barn bemöter varandra med ett nyfiket lyssnande och med respekt för varandras tankar och åsikter. En kreativ och stimulerande miljö där vi har möjligheter att leka och lära tillsammans. Utevistelse har en framträdande roll på Ankaret året om.

Målsättning

Personalen ska tillsammans med föräldrar ge barnen trygghet, självtillit och gruppkänsla.

Detta uppnår vi genom:

Att få barnen att trivas och ha roligt tillsammans

Att arbeta med sång, musik, teater, rörelse, bild och form, fri lek och naturen

Att lära barnen visa respekt och ta hänsyn till andras åsikter och kunna lyssna på varandra

Att alltid se till barnen bästa