Föräldrakooperativ

Föräldrarkooperativ - vad är det?

Förskolan Ankaret är ett föräldrakooperativ. Det innebär att det är vi föräldrar som tillsammans bestämmer hur vi vill att Ankaret ska drivas, vara och fungera. Ankaret bedrivs i form av ekonomisk förening, där varje familj är medlem. Den kooperativa formen både bidrar till och kräver goda kontakter mellan alla föräldrar och mellan personalen.

På Ankaret sköts den dagliga pedagogiska verksamheten av förskolerektorn och personalen. Personalen är anställd av den ekonomiska föreningen. På det här sättet får vi föräldrar samtidigt insyn, ansvar och engageras i verksamheten. Föräldrarna är arbetsgivare och ekonomiskt ansvariga och personalen utformar pedagogiken och profilen på Ankaret.

En föräldrakooperativ förskola sköts enligt kommunens riktlinjer men drivs i privat regi. Verksamheten finansieras i huvudsak med olika bidrag från kommunen men också av barnomsorgsavgifter.

Det är Vi tillsammans som är Ankaret och det är Vi som gör det till en bra plats att för våra barn och vår personal.

Här kan du läsa om vad du som förälder kan förvänta dig av Ankaret och vad du själv måste bidra med.

Föräldrakooperativet som verksamhet bygger på att alla föräldrar är lika aktiva men inom olika områden. Föreningen består av samtliga familjer, varje familj har en röst. En gång i månaden träffas alla medlemmar och har möte. En gång per termin har vi stormöte där även personalen deltar. Administrationen sköts av oss föräldrarna liksom skötsel av den inre och yttre miljön. Vi har personal som städar Ankaret varje dag. Samtliga familjer är aktiva i någon av våra arbetsgrupper. Två gånger om året har vi gemensamma städdagar.

Varför

välja ett föräldrakooperativ?

Fördelarna med föräldrakooperativ är att vi som föräldrar får:

Möjlighet att vara delaktiga i våra barns vardag

Lära känna personalen

alla barnen och de andra föräldrarna vilket underlättar en öppen och ärlig dialog

Inblick i hur barngruppen fungerar

som ger oss större förståelse för varandras barn och som gör det lättare att tillgodose barnens behov

Genom föräldrainsatserna

en god inblick i verksamheten som kan leda till tips och idéer som berikar verksamheten för alla

I vår verksamhet ingår föräldrainsatser. Föräldrarnas insatser gör att vi på eftermiddagen har en extra i personalen. Varje dag tillbringar en förälder sin eftermiddag med att leka och vara med barnen och personalen. Detta är mellan klockan 15.00 och tills det sista barnet är hämtat. Insatserna är i de flesta fall slut innan 17.00.

Det innebär ett antal insatser per familj och termin. Antalet är beroende på hur många familjer det är i verksamheten.