Vår

förskola är ett föräldrakooperativ

Föräldrar och personal är starkt engagerade i
verksamheten. Vi främjar leken, kreativiteten och det
lustfyllda lärandet. Med ett utforskande arbetssätt i en
stimulerande miljö ges barnen möjlighet att leka och
lära tillsammans.

Ankaret

är en godkänd Mulleförskola

Alla barn är medlemmar i Friluftsfrämjandet. Genom
att föra in Skogsmulle, Skogsknytte och Knoppis i
verksamheten får barnen möjlighet att ta del av
naturen på dagarna ihop med sina kompisar.

Knoppis

Barn 1-3 år

Knytte

Barn 3-4 år

Mulle

Barn 5-6 år
Kom

och kika runt

Du är också välkommen att besöka förskolan, ring först och kolla så att vi är inne och kan ta emot dig. Prata med Malin, vår förskolerektor.

Karlskrona
Sverige

Bergsgatan 3
Karlskrona 371 41

Tel:
(+46) 709-56 40 03