Föräldrarkooperativet Ankaret

 
Verksamhet

Vi har siktat in oss på natur och matte i våra lekar och i vårt skapande. Barnens dagar fylls med fri lek, aktiviteter, sång, skapande och daglig utevistelse, både på vår egen gård och i skogen.

Målsättning

Personalen ska tillsammans med föräldrar ge barnen trygghet, självtillit och gruppkänsla.

Detta uppnår vi genom:

• att få barnen att trivas och ha roligt tillsammans
• att arbeta med sång, musik, teater, rörelse, bild och form, fri lek och naturen
• att lära barnen visa respekt och ta hänsyn till andras åsikter och kunna lyssna på varandra
• att alltid se till barnen bästa.

Mulleförskola

Ankaret är en godkänd Mulleförskola och alla barn är medlemmar i Friluftsfrämjandet. Genom att föra in Skogsmulle, Skogsknytte och Knoppis i verksamheten får barnen möjlighet att ta del av naturen på dagarna ihop med sina kompisar.

Ankarets Föräldrarkooperativa Förskola, ekonomisk förening, Bergsgatan 3, 371 41 Karlskrona
0709-56 40 03,